12 VÅNINGARS HOTELL BYGGS MED

FABRIKSFÄRDIGA RUMSMODULER

FÖLJ HOTELLBYGGNATIONEN HÄR

Se hela modulbyggnation i timelapse-filmer

Under januari-juni 2020 har du kunnat följa när ett 12 våningar högt och 205 rum stort hotell har vuxit upp i Arlandastad invid E4:an vid avfarten till Arlanda. Nu kan du nedan se hela modulmontaget av ett komplett hotell i en timelapse-film på tre minuter. Hotellet, Quality Hotel Arlanda XPO, har vuxit med i princip en våning per vecka. Så snabbt tack vare ett avancerat industriellt byggande där färdiga hotellmoduler från fabrik har användts. Hotellet kommer bli en viktig del i den nya internationella event- och mötesarena som Scandinavian XPO skapar här, i direkt anslutning till Arlanda.

Projekt XPO genomförs i samarbete med ett flertal partners, så att det nya hotellet kan stå inflyttningsklart hösten 2020. Nedan kan du se en rad timelapse-filmer över montaget av stål- och betongstommar för trapphuset samt montaget av byggmoduler med helt färdiga hotellrum. Här finns filmer och reportage om modultillverkningen i Överkalix, transportlogistiken där du kan följa 100-milatransporten till Arlandastad, kranföraren och PCS Modulsystem i samarbete med montaget av hotellmodulerna mm. Det som återstår är färdigställandet med bl.a. beklädnad av fasader och tak.

Under vintern-våren 2020 växte det drygt 41 meter höga hotellet på 12 våningar upp invid E4:an vid Arlandastad, ett hotell som redan vid byggnationen innehöll 205 helt färdiga hotellrum. I denna timelapse-film kan du se den fem månader korta byggnationen på tre minuter.

Se hotellet växa upp våning för våning

Hotellgrunden färdigställs

Film 1: Se två månader på en minut när hotellets grund med det tre våningar höga källarplanet etableras under januari–februari 2020.

Första hotellrumsplanet växer upp

Film 2: På blott några veckor färdigställs våning 4, det första boendeplanet, med färdiga hotellrumsmoduler och trapphusens betongelement.

23 färdiga rum monteras

Film 3: Modul för modul växer våning 5 fram, den andra våningen med hotellrum. Här kommer ytterligare 23 färdiga rum på plats.

Halva hotellet på plats

Film 4: Se när halva hotellet i Arlandastad kommer på plats. Sjätte våningen av totalt tolv monteras med färdiga hotellrum.

Sjunde våningen blir klar

Film 5: Följ minutfilmen när ännu en våning växer upp på hotellet vid E4-avfarten till Arlanda med ytterligare 23 kompletta hotellrum.

Våning 8 av 12 växer upp här

Film 6: Timelapse-film nr 6 av hotellbyggnationen visar hur våning 8 av 12 på det nya hotellet i Arlandastad växer upp.

Här landar hotellrum nr 138

Film 7: När våning 9 här monteras klart så har också totalt 138 kompletta och från fabrik helt färdiga hotellrum kommit på plats.

Hotellet når upp över 30 meter

Film 8: När tionde våningen byggs upp har hotellet börjat bli riktigt högt, se här hotellmodulerna monteras på 30 meters höjd.

De två sista våningarna monteras

Film 9: De två sista våningarna och takelementen kommer på plats. Därmed har hotellet med alla 205 hotellrum nått sin fulla höjd.

Hotellet ska färdigställas

Samtliga rum och hotellmoduler är nu monterade och kan ses ovan. Men fortfarande återstår en hel del färdigställande, som anslutningssluss till befintliga hotellet och fasadbeklädnaden. Fortsättning följer.

Hotellet - en timelapse-film om en snabb byggnation av 12 våningar och 205 hotellrum

Hotellbyggnation i timelapse-filmer

I korta timelapse-filmer skildras en både unik och snabb byggnation av 12 våningars hotell med 205 hotellrum.

MER OM PROJEKT XPO – HOTELL OCH MÖTESARENA

FAKTA OM HOTELLBYGGNATIONEN

LÄGE: Tillbyggnad av Quality Hotel Arlanda XPO i Scandinavian XPO Arlandastad, f.d. Eurostop.

ANTAL VÅNINGAR: Tolv, varav nio hotellrumsplan samt tre källarplan för teknik, logistik mm.

ANTAL HOTELLRUM: 205 (207 moduler).

BRUTTOAREA: 9109 kvadratmeter.

STOMME: Stålbalkar, betongstommar och hotellmoduler i stål och betong.

FASAD: Granitkeramikplattor  i källarplanen, borstad aluminium med bröstningar med perforerad metallplåt på övre delen.

PARTNERS I PROJEKT XPO

ARLANDASTAD HOLDING – byggherren som också äger Scandinavian XPO, skaparen av den nya mötesdestinationen som hotellet ligger i.

QUALITY HOTEL ARLANDA XPO – slutkunden för en tillbyggd del av befintligt hotell.

PART GROUP – koncernen i den delade totalentreprenaden tillsammans med Isolamin.

ISOLAMIN – delar totalentreprenden och tillverkar de 207 hotellmodulerna i Överkalix.

PCS MODULSYSTEM – ansvarig för modulmontaget av de 207 hotellmodulerna.

ZERXES – ansvarig för montage stålbalkar och betong.

FORSSELLS SMIDE – leverantör stålbalkar.

STRÄNGBETONG – leverantör betongelement.

AROS MOBILKRANAR – står bakom byggkranarna på plats.

BDX– åkeriföretaget som sköter transporterna av moduler.

LIAB PLÅTBYGGARNA – fasadentreprenör som tillverkar och monterar fasadpanelerna i plåt.

Architectural image of what the new Quality Hotel Arlanda XPO will look like when module assembly and practice construction is completed in summer 2020.

Arkitektbild av hur nya Quality Hotel Arlanda XPO ska se ut när modulmontaget av hotellmodulerna och hela den övriga byggnation är färdigt sommaren 2020.

Modulmontage Quality Hotel Arlandastad PCS Modulsystem

På denna grund växer det 12 våningar höga hotellet upp och ansluts till befintliga huskroppen för Quality Hotel Arlanda XPO.