12 VÅNINGARS HOTELL BYGGDES

MED FABRIKSFÄRDIGA RUMSMODULER

SE HELA HOTELLBYGGNATIONEN HÄR

Se hela modulbyggnation i timelapse-filmer

Under januari-juni 2020 kunde vi följa när ett 12 våningar högt och 205 rum stort hotell växte upp i Arlandastad invid E4:an vid avfarten till Arlanda. Nedan kan du se hela modulmontaget av ett komplett hotell i en timelapse-film, plus filmer för varje våning. Hotellet, Quality Hotel Arlanda XPO, har vuxit med i princip en våning per vecka. Så snabbt tack vare ett avancerat industriellt byggande där färdiga hotellmoduler från fabrik har användts. Hotellet kommer bli en viktig del i den nya internationella event- och mötesarena som Scandinavian XPO skapar här, i direkt anslutning till Arlanda.

Projekt XPO genomförs i samarbete med ett flertal partners, så att det nya hotellet kan stå inflyttningsklart 2021. Nu senast har fasadarbetet färdigställts, och med det en kort timelapsefilm över ett arbete som har varat i ca 8 månader. Nedan kan du se en rad timelapse-filmer och reportage om modultillverkningen i Överkalix, transportlogistiken där du kan följa 100-milatransporten till Arlandastad, kranföraren och PCS Modulsystem i samarbete med montaget av hotellmodulerna mm. Det som återstår är det invändiga färdigställandet och hotellets öppnande.

Välkommen in – filmen här intill tar dig med in på insidan av nya Quality Hotel Arlanda XPO, och guidar dig runt så du får möta några av de 205 modulbyggda rummen.

Flygtur över färdiga hotellet. Följ med på en flygtur runt hotellet och se resultatet av Projekt XPO. Utvändigt är nu Quality Hotel Arlanda XPO färdigbyggt.

I denna timelapse-film kan du på tre minuter se hela modulbyggnationen av det 41 meter höga hotellet på 12 våningar växa upp invid E4:an vid Arlandastad.

Se hur hotellet växte upp våning för våning

Hotellgrunden färdigställs

Film 1: Se två månader på en minut när hotellets grund med det tre våningar höga källarplanet etableras under januari–februari 2020.

Första hotellrumsplanet växer upp

Film 2: På blott några veckor färdigställs våning 4, det första boendeplanet, med färdiga hotellrumsmoduler och trapphusens betongelement.

23 färdiga rum monteras

Film 3: Modul för modul växer våning 5 fram, den andra våningen med hotellrum. Här kommer ytterligare 23 färdiga rum på plats.

Halva hotellet på plats

Film 4: Se när halva hotellet i Arlandastad kommer på plats. Sjätte våningen av totalt tolv monteras med färdiga hotellrum.

Sjunde våningen blir klar

Film 5: Följ minutfilmen när ännu en våning växer upp på hotellet vid E4-avfarten till Arlanda med ytterligare 23 kompletta hotellrum.

Våning 8 av 12 växer upp här

Film 6: Timelapse-film nr 6 av hotellbyggnationen visar hur våning 8 av 12 på det nya hotellet i Arlandastad växer upp.

Här landar hotellrum nr 138

Film 7: När våning 9 här monteras klart så har också totalt 138 kompletta och från fabrik helt färdiga hotellrum kommit på plats.

Hotellet når upp över 30 meter

Film 8: När tionde våningen byggs upp har hotellet börjat bli riktigt högt, se här hotellmodulerna monteras på 30 meters höjd.

De två sista våningarna monteras

Film 9: De två sista våningarna och takelementen kommer på plats. Därmed har hotellet med alla 205 hotellrum nått sin fulla höjd.

Hela hotellet får sin fasad

Se 88 sekunders film av ca åtta månaders arbete med att tillverka, fästa, montera och färdigställa den unika fasaden på hotellet.

Hotellet - en timelapse-film om en snabb byggnation av 12 våningar och 205 hotellrum

Hotellbyggnation i timelapse-filmer

I korta timelapse-filmer skildras en både unik och snabb byggnation av 12 våningars hotell med 205 hotellrum.

MER OM PROJEKT XPO – HOTELL OCH MÖTESARENA

FAKTA OM HOTELLBYGGNATIONEN

LÄGE: Tillbyggnad av Quality Hotel Arlanda XPO i Scandinavian XPO Arlandastad, f.d. Eurostop.

ANTAL VÅNINGAR: Tolv, varav nio hotellrumsplan samt tre källarplan för teknik, logistik mm.

ANTAL HOTELLRUM: 205 (207 moduler).

BRUTTOAREA: 9109 kvadratmeter.

STOMME: Stålbalkar, betongstommar och hotellmoduler i stål och betong.

FASAD: Granitkeramikplattor  i källarplanen, borstad aluminium med bröstningar med perforerad metallplåt på övre delen.

PARTNERS I PROJEKT XPO

ARLANDASTAD HOLDING – byggherren som också äger Scandinavian XPO, skaparen av den nya mötesdestinationen som hotellet ligger i.

QUALITY HOTEL ARLANDA XPO – slutkunden för en tillbyggd del av befintligt hotell.

PART GROUP – koncernen i den delade totalentreprenaden tillsammans med Isolamin.

ISOLAMIN – delar totalentreprenden och tillverkar de 207 hotellmodulerna i Överkalix.

PCS MODULSYSTEM – ansvarig för modulmontaget av de 207 hotellmodulerna.

ZERXES – ansvarig för montage stålbalkar och betong.

FORSSELLS SMIDE – leverantör stålbalkar.

STRÄNGBETONG – leverantör betongelement.

AROS MOBILKRANAR – står bakom byggkranarna på plats.

BDX– åkeriföretaget som sköter transporterna av moduler.

LIAB PLÅTBYGGARNA – fasadentreprenör som tillverkar och monterar fasadpanelerna i plåt.

Modulmontage Quality Hotel Arlandastad PCS Modulsystem

Arkitektbild av hur nya Quality Hotel Arlanda XPO ska se ut när modulmontaget av hotellmodulerna och hela den övriga byggnation är färdigt sommaren 2020.

Arkitektbild av hur nya Quality Hotel Arlanda XPO ska se ut när modulmontaget av hotellmodulerna och hela den övriga byggnation är färdigt sommaren 2020.