12 VÅNINGARS HOTELL BYGGS MED

FABRIKSFÄRDIGA RUMSMODULER

FÖLJ HOTELLBYGGNATIONEN HÄR

Följ pågående byggnation i timelapse-filmer

Följ filmerna när ett 12 våningar högt och 205 rum stort hotell växer upp i Arlandastad invid E4:an vid avfarten till Arlanda. Hotellet, Quality Hotel Arlanda XPO, växer med i princip en våning per vecka. Så snabbt tack vare att färdiga hotellmoduler används. För varje ny våning publicerar vi en ny film. Du kan själv följa våning för våning och se när ett modernt hotell växer upp på bara några månader. Hotellet blir sedan en viktig del i den nya internationella event- och mötesarena som Scandinavian XPO skapar här, i direkt anslutning till Arlanda.

Projekt XPO genomförs i samarbete med ett flertal partners, så att det nya hotellet kan stå inflyttningsklart i sommar. Följ här timelapse-filmerna över montaget av stål- och betongstommar för trapphuset samt montaget av byggmoduler med helt färdiga hotellrum. Ett arbete som börjar med modultillverkning i Överkalix, transportlogistik till Arlandastad, montage av betongelement och hotellmoduler för att till sist färdigställas med beklädnad av fasader och tak.

Se hotellet växa upp våning för våning

Hotellgrunden färdigställs

Film 1: Se två månader på en minut när hotellets grund med det tre våningar höga källarplanet etableras under januari–februari 2020.

Första hotellrumsplanet växer upp

Film 2: På blott några veckor färdigställs våning 4, det första boendeplanet, med färdiga hotellrumsmoduler och trapphusens betongelement.

23 färdiga rum monteras

Film 3: Modul för modul växer våning 5 fram, den andra våningen med hotellrum. Här kommer ytterligare 23 färdiga rum på plats.

Halva hotellet på plats

Film 4: Se när halva hotellet i Arlandastad kommer på plats. Sjätte våningen av totalt tolv monteras med färdiga hotellrum.

Sjunde våningen blir klar

Film 5: Följ minutfilmen när ännu en våning växer upp på hotellet vid E4-avfarten till Arlanda med ytterligare 23 kompletta hotellrum.

Våning 8 av 12 växer upp här

Film 6: Timelapse-film nr 6 av hotellbyggnationen visar hur våning 8 av 12 på det nya hotellet i Arlandastad växer upp.

Här landar hotellrum nr 138

Film 7: När våning 9 här monteras klart så har också totalt 138 kompletta och från fabrik helt färdiga hotellrum kommit på plats.

Hotellet når upp över 30 meter

Film 8: När tionde våningen byggs upp har hotellet börjat bli riktigt högt, se här hotellmodulerna monteras på 30 meters höjd.

projekt XPO - film 2 när hotelletlmkameran växer upp framför fi

Hotellet får fler hotellrum

Se inom kort nästa film när en ny våning med färdiga hotellrum monteras och trapphusen växer vidare i höjden.

Hotellet - en timelapse-film om en snabb byggnation av 12 våningar och 205 hotellrum

Hotellet – en timelapse-film

Hotellet – en timelapse-film om en snabb byggnation av 12 våningar och 205 hotellrum

MER OM PROJEKT XPO – HOTELL OCH MÖTESARENA

FAKTA OM HOTELLBYGGNATIONEN

LÄGE: Tillbyggnad av Quality Hotel Arlanda XPO i Scandinavian XPO Arlandastad, f.d. Eurostop.

ANTAL VÅNINGAR: Tolv, varav nio hotellrumsplan samt tre källarplan för teknik, logistik mm.

ANTAL HOTELLRUM: 205 (207 moduler).

BRUTTOAREA: 9109 kvadratmeter.

STOMME: Stålbalkar, betongstommar och hotellmoduler i stål och betong.

FASAD: Granitkeramikplattor  i källarplanen, borstad aluminium med bröstningar med perforerad metallplåt på övre delen.

PARTNERS I PROJEKT XPO

ARLANDASTAD HOLDING – byggherren som också äger Scandinavian XPO, skaparen av den nya mötesdestinationen som hotellet ligger i.

QUALITY HOTEL ARLANDA XPO – slutkunden för en tillbyggd del av befintligt hotell.

PART GROUP – koncernen i den delade totalentreprenaden tillsammans med Isolamin.

ISOLAMIN – delar totalentreprenden och tillverkar de 207 hotellmodulerna i Överkalix.

PCS MODULSYSTEM – ansvarig för modulmontaget av de 207 hotellmodulerna.

ZERXES – ansvarig för montage stålbalkar och betong.

FORSSELLS SMIDE – leverantör stålbalkar.

STRÄNGBETONG – leverantör betongelement.

AROS MOBILKRANAR – står bakom byggkranarna på plats.

BDX– åkeriföretaget som sköter transporterna av moduler.

LIAB PLÅTBYGGARNA – fasadentreprenör som tillverkar och monterar fasadpanelerna i plåt.

Architectural image of what the new Quality Hotel Arlanda XPO will look like when module assembly and practice construction is completed in summer 2020.

Arkitektbild av hur nya Quality Hotel Arlanda XPO ska se ut när modulmontaget av hotellmodulerna och hela den övriga byggnation är färdigt sommaren 2020.

Modulmontage Quality Hotel Arlandastad PCS Modulsystem

På denna grund växer det 12 våningar höga hotellet upp och ansluts till befintliga huskroppen för Quality Hotel Arlanda XPO.